Finansiell kalender

  • 2022-07-07 08:00

    Delårsrapport januari - juni 2022

  • 2022-10-28 08:00

    Delårsrapport januari - september 2022

  • 2023-02-22 08:00

    Bokslutskommuniké 2022