Finansiell kalender

 • 2022-10-28 08:00

  Delårsrapport januari - september 2022

 • 2023-02-22 08:00

  Bokslutskommuniké 2022

 • 2023-04-27 15:00

  Delårsrapport januari - mars 2023

 • 2023-04-27 16:00

  Årsstämma 2023