Under 2021 såg vi över våra hållbarhetsmål och resultatet är en ambition om nettonoll växthusgasutsläpp till 2030. 

Utsläpp i hela värdekedjan ingår i Catenas nettonoll mål, inklusive indirekta utsläpp i Scope 3. Catenas hållbarhetsarbete följer principen om skaderegleringshierarkin, vi vill bevara, minimera skada och sista hand kompensera.