Årsstämma 2015

Årsstämma hölls den 28 april, Stockholm.

Extra bolagsstämma 2015-06-23

Extra bolagsstämma hölls den 23 juni 2015

Bilagor, extra bolagsstämma 2015-06-23

Årsstämma 2014

Årsstämma hölls den 6 maj, Stockholm.

Extra bolagstämma 2014-03-07

Extra bolagsstämma hölls den 7 mars, Stockholm

Bilagor, extra bolagsstämma 2014-03-07

Årsstämma 2013

Årsstämma hölls torsdagen den 24 april 2013.

Extra bolagstämma 2013-09-23

Extra bolagsstämma hölls 23 september 2013.

Bilagor, extra bolagsstämma 2013-09-23

Årsstämma 2012

Årsstämma hölls torsdagen den 26 april, Stockholm.

Extra bolagstämma 2012-12-20

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 20 december.

Bilagor, extra bolagsstämma 2012-12-20

Årsstämma 2011

Årsstämma hölls den 14 april, Göteborg.

Extra bolagsstämma 2011-01-28

Extra bolagsstämma hölls den 28 januari, Göteborg.

Bilagor, extra bolagsstämma 2011-01-28

Årsstämma 2010

Årsstämma.

Bilagor, årsstämma 2010

Extra bolagsstämma 2010-10-12

Extra bolagsstämma hölls den 12 oktober.

Bilagor, extra bolagsstämma 2010-10-12

Årsstämma 2009

Årsstämma hölls den 29 april, Göteborg.

Bilagor, årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Årsstämma hölls den 21 april, Göteborg.

Bilagor, årsstämma 2008

Årstämma 2007

Årsstämma hölls den 23 april, Göteborg.

Bilagor, årsstämma 2007

Extra bolagsstämma 2007-10-25

Extra bolagsstämma hölls den 25 oktober, Göteborg.

Bilagor, extra bolagsstämma 2007-10-25

Kontakter