För oss är det viktigt att vara en riktigt bra arbetsplats som alla medarbetare känner sig stolta över att tillhöra och vara en del av.  Medarbetarna är vår viktigaste resurs och helt avgörande för verksamhetens fortsatta utveckling. Vi vill ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas och växa och vi är övertygade om att när våra medarbetare trivs kommer det både den enskilde medarbetaren och Catena till nytta.

Under 2021 påbörjades ett samarbete med Great Place to Work – ett amerikanskt bolag som årligen genomför världens största arbetsplatsstudie. Alla medarbetare delar årligen med sig av sin bild av hur de upplever sin arbetsplats och kulturen. Vårt mål är att bli certifierade som ett ”Great Place to Work” och därmed få ett bevis på att våra medarbetare upplever Catena som en utmärkt arbetsplats. Vi är stolta över att vi, redan på första försöket, lyckades nå vårt mål genom att nå ett förtroendeindex på 88 procent. Totalt sett tycker 89 procent att Catena är en mycket bra arbetsplats.