EPRA (European Public Real Estate Association) främjar, utvecklar och representerar den europeiska fastighetssektorn. Organisationen stöder övergången mot en hållbar byggd miljö med hjälp av uppsatta rekommendationer, så kallade sustainability best practice recommendations (sBPR). sBPR består av indikatorer inom energi, växthusgasutsläpp, vatten, avfall samt sociala och ledningsindikatorer som EPRAS: medlemmar kan använda sig av för att utveckla sitt hållbarhetsarbete - läs om EPRA:s hållbarhetsarbete här.

Som EPRA-medlem tittar Catena på rekommendationerna och nyttjar indikatorerna för att visa utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete i form av jämförbara siffror. Dessa siffror rapporterar Catena i sin årliga hållbarhetsredovisning.

Två utmärkelser som bekräftar vårt arbete

2020 tilldelades Catena två utmärkelser av EPRA - EPRA Silver och EPRA Most Improved. Totalt 152 företag bedömdes i jämförelsen 2020.