Hållbar logistik i fokus

Catena tar sig an alla områden där bolaget kan agera mer hållbart på ett systematiskt sätt – oavsett om det handlar om fastigheterna samhället eller rollen som arbetsgivare. Catenas hållbarhetsarbete är uppdelade i tre fokusområden: hållbar logistik och samhällsutveckling, hållbara fastigheter samt ansvarsfull och attraktiv  arbetsgivare. Med genomtänkta strategier och ett långsiktigt förhållningssätt gynnas både ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Den politiska målsättningen är att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045 och transport- och logistik spelar en betydande roll för möjligheten att nå målet. Bygg- och fastighetssektorn står för 19 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp enligt Boverket. Catenas hållbarhetsarbete ligger inom ramen för Agenda 2030 och som medlem i FN:s Global Compact jobbar bolaget aktivt för att bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Vi uppdaterar våra hållbarhetsmål

Den 28 september 2021 offentliggjorde Catena uppdaterade hållbarhetsmål inför 2022 - ta del av pressmeddelande.

Solsten 182

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport 2020

Ladda ner Hållbarhetsrapport 2020

Våra kunder och intressenter ska kunna känna sig trygga med det vi levererar

Förutom våra egna rutiner och policys arbetar Catena även utifrån internationella ramverk och certifieringsprogram samt är medlem i olika organisationer. 

Läs mer

  • Hus
    209 706 Miljöcertifierad yta, kvm
  • Solceller
    4 494 320 kWh Våra solceller, beräknad årlig produktion

Vill du prata hållbarhet med oss?

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för att skapa miljöeffektiva hus och bidra till en hållbar samhällsutveckling med fler smarta logistiklösningar.