Vår position som ledande inom logistikfastigheter blir starkare genom att vi ständigt kan erbjuda moderna och effektiva logistikanläggningar, strategiskt placerade utmed de viktigaste kommunikationslederna och knutpunkterna.

Vi ser långsiktigt på kontraktsportföljen för det samlade beståndet. Hyresgästerna är till stor del stora väletablerade organisationer och företag.

Fastighetsförteckning

Aktuell fastighetsförteckning per den 31 december 2020.

Till fastighetsförteckning

Olika typer av logistikanläggningar

Olika lager- och logistikanläggningar har olika uppgifter för att samla, lagra och distribuera gods vilket ställer olika krav på fastigheten.

Catena erbjuder alla slags logistikanläggningar som samspelar i ett mer eller mindre komplext logistiskt flöde – terminaler för omedelbar omlastning, logistiklager för förvaring, distributionslager och olika typer av omnilager samt fastigheter för citylogistik.

Vi tror på kraften i att samarbeta och hjälper gärna till så tidigt som möjligt. På så sätt kan vi ge de bästa råden och utveckla en logistiklösning som fullt ut är anpassad för vår kunds behov och fortsatta tillväxtresa.

Följ med in!

Kyllager

Lediga lokaler

Catena äger och förvaltar fastigheter i Sverige och Danmark.

Alla lediga lokaler