För att diversifiera bolagets finansiering har Catena etablerat ett MTN-program. All information som har publicerats i ärendet hittar du här. I samband med programmet lanserades även Catenas gröna ramverk.

Program i korthet

Emittent: Catena
Upprättat: 2021
Rambelopp: SEK FEM MILJARDER (5 000 000 000)
Valutor: SEK, NOK, EUR
Ledarbank: Swedbank AB (publ)
Emissionsinstitut: Swedbank AB (publ), Skandinaviska Enskilda banken ABDanske Bank A/S
Börsnotering: Nasdaq Stockholm
Registrering: Genom Euroclear Sweden AB

 

Pressmeddelanden

2021-06-09, Catena har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer
2021-05-31, Catena AB offentliggör prospekt för MTN-program om fem miljarder kronor och lanserar grönt ramverk

Dokument

Prospekt och ramverk
Prospekt 2021-05-31
Ramverk för grön finansiering 2021-05-31
Second opinion, Cicero 2021-05-31
Nordic Credit Rating, Maj 2021

Slutliga villkor
Lån nummer 2
Lån nummer 1


Kreditanalytiker

SEB Gustav Johannesson
T: + 46 8 76 38 575
M: +46 70 767 63 75
gustav.johannesson@seb.se