Bitmap

Hållbara fastigheter

Catena skapar förutsättningar för mer hållbara logistiklösningar.

Läs mer om hållbara fastigheter

Catena i siffror

  • Hus
    125 fastigheter
  • Gubbe
    95,9% ekonomisk uthyrningsgrad
  • Solceller
    266 469 miljöcertifierad yta, kvm
8464692 2
Vi har ett evighetsperspektiv både när det gäller våra fastigheter och våra hyresgästrelationer. Framtiden formar vi tillsammans med våra kunder.
Jörgen Eriksson, VD Catena