Catenas valberedning inför årsstämman 2017 - rättelse

2016-10-20 kl. 15.00

Catena årsstämma den 27 april 2016 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Henry Klotz utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)                                                                                                                                                    

Anders Nelson utsedd av Backahill Kil AB                                                                                        

Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB                    

Klas Andersson utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans drygt 60 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2016.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Nelson                                       Henry Klotz

Ordförande i valberedningen                 Styrelsens ordförande

Tel. 0704-31 05 45                                Tel. +44 (0) 7766 205 145

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.