Pressmeddelande Bokslutskommuniké januari–december 2015

2016-02-18 kl. 16.00

  • Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 464,2 Mkr (431,3).
  • Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 351,3 Mkr (325,7).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 259,3 Mkr (204,9).
  • Årets resultat ökade till 571,5 Mkr (344,2), motsvarande ett resultat per aktie om 22,29 kr (13,49), varav värdeförändringar på derivat ingår med 30,50 Mkr (-150,6) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 300,5 Mkr (386,0).
  • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00 per aktie (3,00).

Målmedvetet arbete i den dagliga förvaltningen i kombination med framgångsrik fastighetsutveckling, några stora försäljningar och lyckade förvärv gör att Catena kan uppvisa ett i alla delar starkt bokslut.

Vi redovisar ett signifikant förbättrat förvaltningsresultat, det vill säga kassaflöde från den löpande operativa verksamheten om 259,3 Mkr (204,9).

Förutom den stabila utvecklingen av den löpande förvaltningen har vi under året förvärvat ett antal fastigheter och även avyttrat några av våra äldre. Den största är utan tvekan försäljningen av vårt utvecklingsprojekt “Haga Norra” i Solna. Affären bidrog till årets goda resultat och gav ett likviditetstillskott på närmare en miljard. Även överenskommelsen om att sälja fastigheten Högsbo 21:2, Pripps f d bryggeri och lager i Göteborg, under december månad gav en god förädlingsvinst och tillförde en likviditet på cirka 220 miljoner kronor när den väl avyttrades i januari 2016.

En annan stor händelse var då vi i slutet av året förvärvade motsvarande nästan trettio procent av aktiekapitalet i Tribona AB. Samtidigt lämnade vi ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i Tribona om att förvärva samtliga återstående aktier. Vid den förlängda budtidens slut den 5 februari 2016 stod det klart att vi kontrollerade motsvarande 94,5 procent av aktierna i Tribona. Detta innebär att vi nu kan påbörja och genomföra integreringen av Tribona, för att efter samgående få ett fastighetsbestånd om cirka 10 miljarder kronor.

Vi skapar på detta sätt ett bolag med ett starkt kassaflöde och goda förutsättningar för en fortsatt expansion.  Med ett fokus på framtidens logistiklösningar, ett starkt kassaflöde och en, som jag ser det, ”obändig” genomförandeförmåga är vi på god väg att etablera Catena som det ledande fastighetsbolaget inom logistiksektorn i Skandinavien.säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till bokslutskommunikén.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                            

Tel. 070-560 00 00                         

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Peter Andersson, CFO

Tel. 0730-70 22 44   

peter.andersson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.