Catena säljer resterande del av fastighet i Huddinge

Catena har idag tecknat avtal om att avyttra den resterande ägarandelen av fastigheten Huddinge Regulatorn 2. Fastigheten bedöms ha ett läge som på sikt inte lämpar sig för logistiklager.  

2018-07-02 kl. 14:30

Catena har tecknat avtal om försäljning av resterande 50 procent av bolaget Huddinge Regulatorn 2 AB till ett underliggande fastighetsvärde om 390 Mkr. Affären sker som bolagsförsäljning och köpare är som tidigare WA Fastigheter AB som tillträder hela fastigheten den 3 september 2018. Köpeskillingen för den resterande joint venture andelen uppgår till drygt 95 Mkr, vilket är i nivå med bokfört värde. Affären är helt i linje med den tanke som Catena och WA Fastigheter AB haft för fastigheten vid den första transaktionen för drygt ett år sedan.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om drygt 45 000 kvadratmeter och en markarea om 62 000 kvadratmeter. Den årliga hyresintäkten uppgår till drygt 32 Mkr och är i dagsläget nästan fullt uthyrd. Catena bedömer att fastigheten inte på sikt har ett läge för logistikändamål. Affären frigör medel och resurser för Catena att istället fortsätta fokusera på moderna logistikanläggningar i rätt läge för såväl fjärrgods som för citylogistik.

”Nya köpmönster, godsflöden och samhällsutveckling gör att vissa logistikfastigheter passar bättre för andra ändamål. När detta sker avyttrar Catena fastigheten, som i detta fall, till en ansvarsfull köpare, för att på så sätt frilägga resurser för nya investeringar och förvärv” säger Catenas regionchef i Stockholm, Maths Carreman.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD 
Tel. 0706-60 83 50 
benny.thogersen@catenafastigheter.se 

Maths Carreman, regionchef Stockholm
Tel. 0730-70 22 12
maths.carreman@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.