Catena tecknar avtal om överlåtelse av 25 handelsfastigheter

Sedan Catena ABs extra bolagsstämma beslutat att godkänna styrelsens förslag till överlåtelse av aktierna i Catena Invest 1 AB samt kommanditandelarna i Catena Urnes 1 KB och Almedals Fastighetsförvaltning KB till Balder Fjorton AB och sedan Fastighets AB Balders extra bolagsstämma beslutat att förvärva aktierna/andelarna har Catena och Balder Fjorton AB tecknat avtal om en överlåtelse av aktierna/andelarna i vilken överlåtelse 25 handelsfastigheter ingår.

Den totala preliminära likviden uppgår till 1.504 MSEK och utgörs dels av köpeskilling för de förvärvade aktierna och andelarna, dels av lösen av koncerninterna lån. Tillträde är planerat till den första halvan av februari 2011.

Den slutliga likviden är avhängig av fastigheterna bokförda värde och de överlåtna bolagens egna kapital per den 31 december 2010, vilka kommer att fastställas slutligt när reviderat bokslut föreligger. För ytterligare information kontakta gärna ordförande Henry Klotz, +44 (0)7766205 145, eller VD Peter Hallgren, 031-760 09 32.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 31 januari 2011, klockan 08.43.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.