Delårsrapport januari – mars 2021: Ett fastighetsbestånd för framtiden

Den starka utvecklingen fortsätter. För årets första kvartal visar Catena ett ökande förvaltningsresultat och en fortsatt stabil kassaflödesutveckling.

2021-04-29 kl.15.00  

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 329,4 Mkr (315,1).
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 258,7 Mkr (249,1).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 187,8 Mkr (177,4).
  • Periodens resultat ökade till 756,4 Mkr (143,8), motsvarande ett resultat per aktie om 19,95 kr (3,81), varav värdeförändringar ingår med 765,1 Mkr (5,4).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 276,29 kr (208,16).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

- I takt med att samhället och våra sätt att leva och konsumera förändras krävs ett genomtänkt och väl fungerande logistiskt nätverk som kan hantera gods och varor smart och som kan anpassas när nya behov uppstår. Vi upplever en stark efterfrågan på hållbara och effektiva logistikanläggningar och vi ser samtidigt värdet i att leverera verkligt genomtänkta lösningar för att säkerställa att vi kan ta ansvar över tid.

- Att hålla fast vid vår affärsmodell och nischade inriktning har visat sig vara en framgångsfaktor och det gör att vi kan utveckla vårt erbjudande baserat på kunskap.

Klockan 10.00 den 30 april sker webbsändning för bokslutskommunikén januari – mars 2021.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2021
Telefonkonferens: Sverige: +46851999383 UK: +443333009264 US: +18332498407
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.