2019

LogistikTrender 2019

Årets tema var Den logistiska revolutionen.

Talare var bland andra NetOnNets ägare Fabian Bengtsson, entreprenörerna och duon bakom podden Digitala Draken Tom Xiong och Jacob Lovén och neuroforskaren Mouna Esmaeilzadeh.

Tema 2019: Den logistiska revolutionen

Den logistiska revolutionen har egentligen pågått sedan den första användningen av ångkraft. Men utvecklingen från elektricitet och löpande band har bytts ut till digitalisering, automation och intelligent teknik som växer i omvälvande fart och skapar helt nya möjligheter. Hur påverkas våra hjärnor när de outsourcas till tekniken? Hur ändras våra beteenden? Och hur kan vi göra för att hänga med när den disruptiva kraften förändrar logistiken och vår vardag?

2018

LogistikTrender 2018

Årets tema var Det digitala varuflödet.

Talare var bland andra Nick Axford från CBRE, digitaliseringsexperten Anna Felländer, Findus nordiska Hållbarhetschef Maria Sventemark och Kristina Liljestrand från Chalmers Industriteknik.

Tema 2018: Det digitala varuflödet

Fokus för LogistikTrender 2018 var det digitala varuflödet som utvecklas i rasande fart och föränddrar hur framtidens handel och logistik kommer att se ut.

Det snabba teknikutvecklingen möjliggör nya revolutionerande logistiklösningar som både utmanar och effektiviserar varuflödet. Men hur ser morgondagens lösningar egentligen ut? Innovatörer och framtidstänkande samlades på Dunkers i Helsingborg för att finna svar på några av de utmaningar vi står inför.

2017

LogistikTrender 2017

Årets tema 2017 var Last mile på riktigt.

Talare var bland andra Sverker Lindbo från Ocado, Michael Browne från Göteborgs Universitet, Network Logistics Paul Kleiby och Unifauns VD Martin Randel.

Tema 2017: Last mile på riktigt

Det är inte bara megatrender som formar och styr hur morgondagens logistik kommer att se ut. Tvärtom har vi sett hur microtrender och startups både stört och utmanat mogna brancher med full kraft. När det händer skapas nya beteenden och krav hos konsumenten. Och det går snabbt! 

Förra året fick du hänga med på en resa som gick från globala drivkrafter till trender och utmaningar i city. 

Tre områden vi djupdök i

  • Delningsekonomi i en allt digitalare värld
  • Förändrade behov kräver nya lösningar
  • Last mile på riktigt
2016

LogistikTrender 2016

Årets tema 2016 var Last mile - smarter, better faster.

Talare var bland andra Niels Hemmingsssen från Boozt, Christian Hallberg från Nowaste, Inceptions Nils Elmark och Gents Jenny Rydhström.

Tema 2016: Last mile - smarter, better faster

Logistiken står inför en spännande framtid. Vi lever nämligen i en tid där de urbana områden kraftigt växer. Där städer behöver göra allt mer för att förbättra framkomligheten och minska miljöeffekterna i city. Men det är också en tid där den globala e-handeln fortsätter att öka i snabb takt.

Denna utveckling för med sig utmaningar inom citylogistik och sista milen-distribution. Men e-handelns explosiva tillväxt för också med sig fantastiska möjligheter att göra logistiken smartare, bättre och snabbare.